Voorwoord

#Wie doen er niet meer mee?

Corona blijft helaas ons persoonlijk en bestuurlijk leven nog wel even beheersen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik blijf voorzichtig in ons “code rood-gebied Noord-Holland”. Ik hou afstand, heb altijd een mondkapje bij me en maak in de supermarkt de winkelwagen schoon. In de pers verschenen berichten over Bekende Nederlanders die daar niet meer aan mee zeggen te doen. En van mensen die denken dat het hele virus niet bestaat. Hoe egoïstisch en kortzichtig kun je zijn. Natuurlijk zijn de beperkingen die ons nu worden opgelegd enorm vervelend, maar de gevolgen voor kwetsbare mensen zijn nog veel en veel groter. Dat raakt ouderen, maar toch ook jongeren. Presidenten, regeringsleiders en voetballers zijn er niet immuun voor. Dan toch maar die regels blijven toepassen! Ook een uitvaartvereniging ziet zijn leden liever op een beetje afstand dan helemaal niet meer. Laat iedereen vooral blijven meedoen.

Dat afstand houden is trouwens best lastig, merk ik, omdat je van nature graag dichter bij je medemensen staat. Zo hadden wij enige tijd geleden de laatste bestuursvergadering met Cor Hoogland, Johan Rijswijk, Jacob van Braam en Louis Verhoef, allen al heel lang bestuurslid van onze coöperatie. De neiging om ze bij het afscheid een ferme handdruk te geven was sterk, maar we deden het niet. Dat maakt onze dank voor hun jarenlange bijdrage aan de groei en ontwikkeling van UNC er niet minder om. Wij bedanken hen voor hun grote inzet en wensen ze nog heel veel prettige jaren toe. Gré Noom, Wim van Dijk, Anton Grandiek, Hein Smit en ondergetekende trekken nu samen de kar van de Uitvaartvereniging verder. Ons belangrijkste doel is daarbij om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. Wij spreken daarom ook met enkele uitvaartverenigingen die het zelf moeilijk meer kunnen bolwerken. Als zij zich willen opheffen, bieden wij hun leden graag onderdak.

Wij zien het lid zijn van de uitvaartvereniging niet alleen als een manier om korting te krijgen bij de uitvaart – hoe interessant ook – maar veel meer nog als een mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij alle zaken daarvóór en daarna. Het Steunpunt met de ledenconsulenten hebben we daarvoor in het leven geroepen en daar gaan we op volle kracht mee door (zie ook pagina 4 en 5).

Zo blijven wij steeds op zoek naar mogelijkheden om het lidmaatschap meer inhoud te geven. Via dit ledenmagazine houden wij u zeker op de hoogte. #Doet u ook mee?

Piet Oudega,
voorzitter

Meebeslissen in de ledenraad

Wilt u meepraten over belangrijke beslissingen binnen Uitvaartvereniging Associatie & IJmond? Meld u dan aan als lid van de ledenraad bij mevrouw M.M. Noom, secretaris van het bestuur, via Postbus 305, 1520 AH in Wormerveer. Mailen kan ook: mm.noom@hetnet.nl