Voorwoord

Over namen…

Zelden zal iets zo vervelends zo’n mooie naam hebben gehad als corona. Het klinkt naar bier, naar een zonnig plaatsje in Californië, naar een meisjesnaam. Maar het is toch echt de aanduiding voor een dodelijk virus. Tekenaars en vormgevers doen hun best om het er goed te laten uitzien. Groen of rood of blauw, met fotogenieke uitsteeksels. Maar het is een horrorvirus, zoals die tot nu toe alleen in rampenfilms voorkwamen. Ook binnen onze vereniging heeft het al meerdere keren toegeslagen, zelfs binnen onze ledenraad. Op een later tijdstip zullen wij daar zeker op terugkomen. Op dit moment wens ik iedereen vooral veel sterkte bij het weerstaan van de ziekte, bij het geïsoleerde leven, bij het verwerken van verlies. En ik wens onze Uitvaartverzorging veel sterkte bij het verwerken van de grote vraag naar uitvaartdiensten, onder moeilijke en ronduit onwenselijke omstandigheden.

Ons bestuur ondervindt ook op andere manier de gevolgen van het virus. Zo kan onze ledenraad in deze tijd niet bijeenkomen. En dat geldt ook voor het bestuur. Wij stellen vergaderingen uit of houden ze digitaal, wat echt niet ideaal is.

Maar stilzitten doen we niet. Zo hebben we nog een aantal besluiten genomen waarvan u de gevolgen voor u ziet: de stijl van dit ledenmagazine is veranderd. In kleur aangepast aan onze belangrijke partner DELA en in stijl gemoderniseerd.

Ook onze naam is aangepast. Wij verschenen vroeger in twee edities, één voor IJmond en één voor de rest van ons werkgebied, alsof er in 1993 geen fusie had plaatsgevonden. Datzelfde gold voor ons briefpapier. Onze officiële naam – Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie – kon natuurlijk overal in het werkgebied worden gebruikt, maar was niet erg onderscheidend. U kent ons immers als “de Associatie”of “de IJmond”. Om aan die tweespalt een definitief einde te maken en tegelijk onze historische namen in ere te houden, noemen we ons nu Uitvaartvereniging Associatie & IJmond. Dat ziet u nu dus ook boven dit ledenmagazine staan, in een nieuwe vorm, een nieuw logo.

Ook onze site is hierop aangepast en we hebben er tegelijk een blik op onze geschiedenis in opgenomen. Negentig jaar historie hoeven we niet onder stoelen of banken te steken!

Goede zaken, slechte zaken, een naam is handig om ze kort aan te duiden. Hopelijk wennen we allemaal snel aan Uitvaartvereniging Associatie & IJmond en kunnen we corona over een jaar weer vergeten!

Piet Oudega, Voorzitter

Meebeslissen in de ledenraad

Wilt u meepraten over belangrijke beslissingen binnen Uitvaartvereniging Associatie & IJmond? Meld u dan aan als lid van de ledenraad bij mevrouw M.M. Noom, secretaris van het bestuur, via Postbus 305, 1520 AH in Wormerveer. Mailen kan ook: mm.noom@hetnet.nl