Voor elkaar, door elkaar

Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond zijn als vereniging ledenorganisaties. Voor elkaar, door elkaar. De vereniging werkt heel goed samen met de uitvaartonderneming. Als lid geniet u zorgvuldig uitgewerkte voordelen, dat weet u en daarom bent u lid.

Graag betrekken wij u nog meer … en horen wij, hoe u denkt over het leven en het afscheid nemen van dit leven. Hoe zou de hoogst mogelijke kwaliteit in dienstverlening bij ons als uitvaartorganisatie er uit kunnen zien, nu en in de toekomst? Op basis van de gesprekken met u proberen wij ons steeds weer verder te ontwikkelen.

Elkaar helpen iedere dag een beetje beter te worden.
Leren doen wij van alle contacten met nabestaanden en families en van elkaar. En daar voegen wij graag een ledenpanel aan toe. Onze wens om een ledenpanel vorm te geven is dan ook geboren vanuit deze bezieling met ons werk. Persoonlijk vind ik het een hele mooie gedachte dat onze organisatie mag leren van de ervaringen met onze dienstverlening van onze leden. Door elkaar, voor elkaar als coöperatieve gedachte krijgt zo een tastbare vorm. We zijn er immers om elkaar te helpen.

Boeiende, open en veilige gesprekken in een beperkte groep.
Het is dan ook vanuit deze wens dat ik u, als lid van onze uitvaartvereniging, wil uitnodigen om mee te doen met ons ledenpanel. We hebben een beperkt aantal plaatsen. Dus meld u direct aan. Het ledenpanel kent bijeenkomsten met een wisselende en diverse samenstelling van leden. Het zijn bijeenkomsten in fysieke vorm, in een locatie dichtbij u. Waarbij een gespreksleider met de leden in gesprek gaat over wat u interesseert bij een ledenorganisatie die begeleiding biedt bij overlijden. De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. Medewerkers zullen luisteren en uw ervaringen meenemen in hun werk. Zij zullen zich terughoudend opstellen in het gesprek, want het gaat om uw mening. Na afloop van uw deelname aan het ledenpanel, houden wij u op de hoogte van datgene dat we doen met uw bijdrage en van de ontwikkelingen binnen onze organisatie op basis van uw bijdrage. Zo hopen wij dat een wisselwerking ontstaat, op basis van wederzijdse betrokkenheid.

Meld u zich graag direct aan?
Er is geen voorbereiding nodig. U hoort en praat mee, met zo’n tien andere leden, over interessante thema’s over het leven en over het afscheid nemen van het leven. U wordt meegenomen in actuele ontwikkelingen, maatschappelijke trends, ideeën voor verandering, vernieuwing in de opzet van een waardig en zorgvuldig afscheid. U wordt geïnformeerd over duurzaam en milieuvriendelijk begraven, cremeren, resomeren etc. U maakt ook kennis met de ideeën van andere leden. U helpt onze uitvaartonderneming met het ontwikkelen van haar dienstverlening. En u helpt de ledenvereniging een levend instituut te laten zijn, een vereniging die samen met de dienstverleners van de uitvaartonderneming een maatschappelijke taak invoelend waarmaken. Uw bijdrage waarderen wij daarnaast ook met een cadeaubon.

Alexandra Howard
directeur Associatie Uitvaartverzorging &
Uitvaartverzorging IJmond

Praat u met ons mee?

Aanmelden kan per e-mail (steunpunt@uitvaartvereniging.org) of via het contactformulier.