Meepraten

In de vorige editie van het Ledenmagazine deden wij een oproep om deel te nemen aan het ledenpanel van uitvaartvereniging Associatie & IJmond. Hierop ontvingen wij meerdere aanmeldingen, en op 14 oktober jl. heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.

Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij een groep van 8 mensen de gelegenheid kreeg om hun verhaal en ervaringen met ons te delen, en om mee te denken over de invulling van onze dienstverlening. Dit gesprek werd gevoerd met een externe gespreksleider.

Dagelijks zetten wij ons in om families te ontzorgen in een periode van afscheid. Het is altijd onze ambitie om uw verwachting waar te maken of te overtreffen. Door naar ervaringen en wensen te luisteren leren we van u en kunnen we nieuwe stappen zetten in het verder verbeteren van onze service. Voor ons was het een zeer waardevolle eerste bijeenkomst en via deze weg danken wij de aanwezigen nogmaals voor hun deelname.

Tijdens de bijeenkomst is er aan de hand van de besproken punten een verslag gemaakt. Hiermee gaan wij aan de slag om onze dienstverlening nog maar aan te laten sluiten bij de wensen van u, onze leden.

Wilt u in de toekomst ook een keer meepraten en meedenken?

Opgeven kan nog steeds. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet op: steunpunt@uitvaartvereniging.org of telefonisch via: 075-8200210. Vermeld steeds uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Helaas kunnen we voor iedere bijeenkomst maar een klein aantal mensen uitnodigen, het kan dus zijn dat u niet op korte termijn wordt uitgenodigd maar dat wij op een later moment contact met u opnemen.

Heeft u nog vragen, of twijfelt u om zich aan te melden? Neem gerust contact op met Liesbeth Pauw of Maggie Boode, leden- consulenten van het Steunpunt voor Leden, zij zijn te bereiken via bovengenoemd emailadres of telefoonnummer.

Volgt u ons al op Facebook, Instagram en LinkedIn?

Regelmatig delen we hier bijzondere berichten en ieder maand verloten wij een prachtig boek. Geen socialmedia? Geen probleem! Ook op de websites van Associatie en IJmond uitvaartverzorging en de website van de vereniging delen wij regelmatig actualiteiten.

Websiteshttps://www.associatieuitvaart.nl/
https://www.ijmonduitvaart.nl/
Vereniginghttps://www.uitvaartvereniging.org/
(hier bent u nu)
FacebookAssociatieUitvaartverzorging
Uitvaartvereniging-Associatie-IJmond
UitvaartverzorgingIJmond
Instagramassociatieuitvaartverzorging
uitvaartvereniging