Depositofonds

Sommige van onze leden hebben, naast hun lidmaatschap, ooit ook een deposito afgesloten bij de Stichting Uitvaartdeposito Associatie/IJmond. Deze stichting is qua naam gelieerd aan onze Vereniging en het Uitvaartbedrijf, maar is verder geheel zelfstandig.

Dat was met opzet zo, omdat aan een dergelijke onderneming nu eenmaal financiële risico’s kleven. En dat is helaas de laatste jaren ook gebleken. Sinds de kredietcrisis van 2008 is de rente steeds lager geworden. Ook de resultaten uit beleggingen liepen terug. Uiteraard was de bedrijfsvoering erop ingericht om renteschommelingen op te kunnen vangen, maar een zo lange periode van lage rente was niet voorzien. En met het vooruitzicht dat de rente de komende jaren nog laag zal blijven, heeft de Stichting helaas moeten besluiten dat het zo niet verder kan. Het beheren van de gelden kost op deze manier meer dan het opbrengt.

Daarom is dit jaar besloten de Depositostichting op te heffen. Juist nu, omdat er nu nog voldoende geld is om iedereen zijn gestorte geld plus de gespaarde rente te kunnen uitkeren. Als deposant verliest u dus niets.

Wat betekent dit nu voor u als u een deposito had? U heeft een brief gekregen met daarbij een antwoordformulier. Als u dit heeft ingevuld en teruggestuurd, wordt het geld aan u overgemaakt (veel mensen zullen het inmiddels hebben ontvangen).

Daarna komt u voor de keuze te staan: wat ga ik met dit geld doen? Verstandig zou zijn, het opnieuw te reserveren voor uw uitvaart. Dit kunt u doen met een speciale bankrekening, of bij een verzekeringsmaatschappij die hiervoor mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld onze partner DELA.

Wat betekent het voor de Uitvaartvereniging dat het Depositofonds ermee stopt? Gelukkig helemaal niets! Zoals gezegd waren het aparte organisaties, dus het stoppen van het depositofonds heeft geen consequenties voor de Vereniging of voor het Uitvaartbedrijf. Wij staan dus, als altijd, voor u klaar. U blijft lid en kunt te zijner tijd gewoon uw uitvaart laten verzorgen door Associatie Uitvaartverzorging of Uitvaartverzorging IJmond. Met ledenkorting, die in 2020 € 500,– bedraagt.

Heeft u nog vragen?

Al met al is dit best een ingewikkeld verhaal. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier nog vragen over heeft. U mag ons uiteraard altijd bellen, wij zijn op kantooruren hiervoor bereikbaar via 075-6478747 of mail ons via info@associatieuitvaart.nl of info@ijmonduitvaart.nl.