Associatie Uitvaartverzorging bestaat 90 jaar

Dit jaar is het 90 jaar geleden dat Associatie Uitvaartverzorging in Zaandam werd opgericht. Daar willen we graag bij stil staan, hoewel die leeftijd ons eerder “gerenommeerd” maakt dan dat we ons oud voelen. We hadden gepland om in september aandacht te besteden aan dit jubileum, maar of het coronavirus zich dan al rustig houdt en festiviteiten door kunnen gaan is nog even de vraag. Neemt niet weg dat we u wel kort mee willen nemen in de geschiedenis van de Associatie.

Daarvoor komt eerst Louis Verhoef, een van de huidige ledenraadsleden en voormalig bestuurslid, aan het woord: “Mijn opa, Pieter Jacobus Verhoef, had een garagebedrijf en was Citroëndealer. Ook bezat hij een rouw- en trouwstoet. Daarnaast was hij actief bij de Vereniging van thuiszittende oude van dagen. Hij maakte het mede mogelijk dat deze mensen er een keer per jaar een dagje op uit konden. Zodoende was hij zeer betrokken bij de oudere medemens. Het feit dat de toenmalige begrafenisondernemingen de afspraken met zijn garagebedrijf vaak niet nakwamen, was hem een doorn in het oog. De oudere mensen leden daar immers onder.

Zonder winstoogmerk

Hij was niet de enige die zich ergerde; in overleg met een aantal andere Zaankanters  werd besloten een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk op te richten. Op 25 juni 1930 was de oprichting van de “Coöperatieve Vereniging U.A. Associatie voor Lijkbezorging” een feit. Het duurde nog wel tot februari 1931 tot de werkzaamheden van start gingen, vanuit de garage van mijn opa aan de Hogendijk in Zaandam.”

De rest is geschiedenis, zoals dat heet. In augustus 1931 waren er al 1300 leden. De contributie bedraagt aanvankelijk 5 gulden, eventueel te voldoen in tien halfjaarlijkse termijnen van 50 cent. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand pand aan de Stationsstraat 45 in Zaandam, maar dit wordt al snel te klein en aan de Jan van Scorelstraat wordt begin jaren zestig een nieuw pand gebouwd, dat nu nog in gebruik is.

De vereniging groeit verder en gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met uitvaartverenigingen in de streek en er komen uitvaartcentra in Wormerveer, Krommenie en Purmerend. In 1992 verzorgt de vereniging meer dan 1000 uitvaarten per jaar en telt ruim 15.000 leden.

Samenwerking en fusie

In de jaren negentig gaat de Associatie een samenwerking aan met een vergelijkbare vereniging uit Beverwijk: Uitvaartverzorging IJmond. Dit leidt zelfs tot een fusie en tot een nieuwe naam: Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie (UNC). Er blijft echter gewerkt worden onder de vertrouwde namen Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond. In 2004 wordt een nieuw hoofdkantoor annex uitvaartcentrum betrokken in Wormerveer, aan de Roode Wildemanweg.

De uitvaartbranche komt ondertussen in beweging. In de jaren 90 verandert er veel en worden uitvaarten veel moderner. Ook komen er meer uitvaartondernemingen bij. Om de positie stevig te houden, besluit de vereniging in 2007 een deel van de aandelen aan DELA te verkopen. De opbrengsten worden gebruikt voor het instellen van een Goededoelenfonds, voor het vergroten van de ledenkorting (in 2020: € 500) en voor het versterken van de dienstverlening aan de leden: de ledenconsulenten. Momenteel telt de coöperatieve vereniging, die nu wordt aangeduid als Uitvaartvereniging Associatie & IJmond, ca. 30.000 leden en verzorgt zo’n 1900 uitvaarten per jaar.