Auteur: zuurstof_admin

Voorwoord

#Wie doen er niet meer mee?

Corona blijft helaas ons persoonlijk en bestuurlijk leven nog wel even beheersen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik blijf voorzichtig in ons “code rood-gebied Noord-Holland”. Ik hou afstand, heb altijd een mondkapje bij me en maak in de supermarkt de winkelwagen schoon. In de pers verschenen berichten over Bekende Nederlanders die daar niet meer aan mee zeggen te doen. En van mensen die denken dat het hele virus niet bestaat. Hoe egoïstisch en kortzichtig kun je zijn. Natuurlijk zijn de beperkingen die ons nu worden opgelegd enorm vervelend, maar de gevolgen voor kwetsbare mensen zijn nog veel en veel groter. Dat raakt ouderen, maar toch ook jongeren. Presidenten, regeringsleiders en voetballers zijn er niet immuun voor. Dan toch maar die regels blijven toepassen! Ook een uitvaartvereniging ziet zijn leden liever op een beetje afstand dan helemaal niet meer. Laat iedereen vooral blijven meedoen.

Dat afstand houden is trouwens best lastig, merk ik, omdat je van nature graag dichter bij je medemensen staat. Zo hadden wij enige tijd geleden de laatste bestuursvergadering met Cor Hoogland, Johan Rijswijk, Jacob van Braam en Louis Verhoef, allen al heel lang bestuurslid van onze coöperatie. De neiging om ze bij het afscheid een ferme handdruk te geven was sterk, maar we deden het niet. Dat maakt onze dank voor hun jarenlange bijdrage aan de groei en ontwikkeling van UNC er niet minder om. Wij bedanken hen voor hun grote inzet en wensen ze nog heel veel prettige jaren toe. Gré Noom, Wim van Dijk, Anton Grandiek, Hein Smit en ondergetekende trekken nu samen de kar van de Uitvaartvereniging verder. Ons belangrijkste doel is daarbij om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. Wij spreken daarom ook met enkele uitvaartverenigingen die het zelf moeilijk meer kunnen bolwerken. Als zij zich willen opheffen, bieden wij hun leden graag onderdak.

Wij zien het lid zijn van de uitvaartvereniging niet alleen als een manier om korting te krijgen bij de uitvaart – hoe interessant ook – maar veel meer nog als een mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij alle zaken daarvóór en daarna. Het Steunpunt met de ledenconsulenten hebben we daarvoor in het leven geroepen en daar gaan we op volle kracht mee door (zie ook pagina 4 en 5).

Zo blijven wij steeds op zoek naar mogelijkheden om het lidmaatschap meer inhoud te geven. Via dit ledenmagazine houden wij u zeker op de hoogte. #Doet u ook mee?

Piet Oudega,
voorzitter

Meebeslissen in de ledenraad

Wilt u meepraten over belangrijke beslissingen binnen Uitvaartvereniging Associatie & IJmond? Meld u dan aan als lid van de ledenraad bij mevrouw M.M. Noom, secretaris van het bestuur, via Postbus 305, 1520 AH in Wormerveer. Mailen kan ook: mm.noom@hetnet.nl

Filed under: Nieuwsbrief

Depositofonds

Depositofonds

Sommige van onze leden hebben, naast hun lidmaatschap, ooit ook een deposito afgesloten bij de Stichting Uitvaartdeposito Associatie/IJmond. Deze stichting is qua naam gelieerd aan onze Vereniging en het Uitvaartbedrijf, maar is verder geheel zelfstandig.

Dat was met opzet zo, omdat aan een dergelijke onderneming nu eenmaal financiële risico’s kleven. En dat is helaas de laatste jaren ook gebleken. Sinds de kredietcrisis van 2008 is de rente steeds lager geworden. Ook de resultaten uit beleggingen liepen terug. Uiteraard was de bedrijfsvoering erop ingericht om renteschommelingen op te kunnen vangen, maar een zo lange periode van lage rente was niet voorzien. En met het vooruitzicht dat de rente de komende jaren nog laag zal blijven, heeft de Stichting helaas moeten besluiten dat het zo niet verder kan. Het beheren van de gelden kost op deze manier meer dan het opbrengt.

Daarom is dit jaar besloten de Depositostichting op te heffen. Juist nu, omdat er nu nog voldoende geld is om iedereen zijn gestorte geld plus de gespaarde rente te kunnen uitkeren. Als deposant verliest u dus niets.

Wat betekent dit nu voor u als u een deposito had? U heeft een brief gekregen met daarbij een antwoordformulier. Als u dit heeft ingevuld en teruggestuurd, wordt het geld aan u overgemaakt (veel mensen zullen het inmiddels hebben ontvangen).

Daarna komt u voor de keuze te staan: wat ga ik met dit geld doen? Verstandig zou zijn, het opnieuw te reserveren voor uw uitvaart. Dit kunt u doen met een speciale bankrekening, of bij een verzekeringsmaatschappij die hiervoor mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld onze partner DELA.

Wat betekent het voor de Uitvaartvereniging dat het Depositofonds ermee stopt? Gelukkig helemaal niets! Zoals gezegd waren het aparte organisaties, dus het stoppen van het depositofonds heeft geen consequenties voor de Vereniging of voor het Uitvaartbedrijf. Wij staan dus, als altijd, voor u klaar. U blijft lid en kunt te zijner tijd gewoon uw uitvaart laten verzorgen door Associatie Uitvaartverzorging of Uitvaartverzorging IJmond. Met ledenkorting, die in 2020 € 500,– bedraagt.

Heeft u nog vragen?

Al met al is dit best een ingewikkeld verhaal. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier nog vragen over heeft. U mag ons uiteraard altijd bellen, wij zijn op kantooruren hiervoor bereikbaar via 075-6478747 of mail ons via info@associatieuitvaart.nl of info@ijmonduitvaart.nl.

Filed under: Nieuwsbrief

Het Steunpunt voor Leden gaat door!

Liesbeth en Maggie, ledenconsulenten

Na een pilotperiode van twee jaar heeft het bestuur van de Uitvaartvereniging besloten om door te gaan met het Steunpunt voor Leden.

In die afgelopen twee jaar hebben Liesbeth Pauw & Maggie Boode het Steunpunt vormgegeven en ervoor gezorgd dat de keten aan zorg rondom een uitvaart verlengd werd, zowel voor als na de uitvaart.

Leden kunnen bij het Steunpunt terecht met allerlei vragen rondom ouder worden, gezondheidszorg en welzijn, maar ook met vragen op het gebied van uitvaartverzorging. Wat is er allemaal mogelijk, en wat kost dat allemaal? Is het nodig dat ik een testament laat opstellen? Wat houdt een levenstestament in? Zomaar wat vragen die vaak gesteld worden en die de dames graag voor u beantwoorden!

Ook het Dienstenpakket voor Leden is de afgelopen twee jaar flink uitgebreid (zie de pagina hiernaast). Zo kwam er een aantal nieuwe dienstverleners in het pakket. Ons streven is om dit pakket nog verder uit te breiden met diensten voor onze leden. Heeft u hier suggesties voor? Dan horen wij deze uiteraard graag!

Persoonlijke gesprekken.

Het afgelopen half jaar was alles anders. We bleven thuis, werkten vanuit huis en de persoonlijke contacten verliepen op een andere manier. In de eerste maanden merkten wij dat het aantal vragen voor het Steunpunt toenam. Omdat op bezoek gaan helaas niet mogelijk was, verliepen alle gesprekken telefonisch of via beeldbellen. In de zomer konden we weer even wat meer, maar de laatste weken doen we helaas weer alles telefonisch.

Wij helpen u graag!

Heeft u vragen, of wilt u gewoon eens een vrijblijvend gesprek om te kijken of al uw wensen passen binnen uw budget? Neem dan gerust contact op met het Steunpunt, wij helpen u graag!

Maggie Boode en Liesbeth Pauw

Boekverloting

Klein geluk voor de mantelzorger

Wij verloten in 2020 elke maand twee exemplaren van het boek “Klein geluk voor de mantelzorger” van Maria Grijpma en Inge Jager.

Door de situatie van de afgelopen maanden zullen er veel mantelzorgers zijn die voor extra uitdagingen komen te staan, voor wie de zorg misschien wel intensiever is dan ooit. Deze mantelzorgers zetten wij graag in het zonnetje, en daarom verloten wij bij de uitgave van dit Ledenmagazine vier extra exemplaren. Het boek maakt u bewust van het feit hoe belangrijk kleine verwenmomentjes voor uzelf zijn. En hoe juist zulke momenten er in het drukke leven van een mantelzorger vaak bij inschieten. Terwijl u uit dit soort dingen juist de nodige energie haalt!

Wilt u kans maken op het boek? Of kent u een mantelzorger aan wie u dit boek wilt schenken? Stuur dan een e-mail naar: steunpunt@uitvaartvereniging.org met uw naam en adres of bel met 075 – 820 02 10.

Filed under: Nieuwsbrief

De voordelen van een lidmaatschap

De voordelen van een lidmaatschap

U bent lid van de Uitvaartvereniging Associatie & IJmond. Soms merken wij dat mensen niet goed weten welke voordelen het lidmaatschap allemaal biedt.

De meest in het oog springende is natuurlijk de ledenkorting op de uitvaart, die in 2020 wel € 500,– bedraagt. En dat terwijl het lidmaatschap gratis is!

Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de dames van het Steunpunt voor Leden.

Maar kent u ook onze “Diensten voor leden”?

Met een aantal dienstverleners hebben wij speciale afspraken gemaakt, waardoor u voordeliger bij hen terecht kunt dan zonder lidmaatschap. Het gaat om:

 • Notariële diensten
  U kunt eenvoudige vragen stellen aan de notaris via een speciaal e-mailadres en u kunt gratis laten beoordelen of uw testament nog up-to-date is.
 • Belastingadvies en aangifte
  Belastingzaken zijn voor veel mensen ingewikkeld, dus een deskundige die hierbij kan helpen is fijn, zeker als er voor leden 10% korting is op het tarief.
 • Executeur en levensexecuteur
  Wie mag uw zaken behartigen als u dat zelf niet meer kunt (door ziekte of overlijden)? Een familielid of toch liever een professional? Als lid krijgt u bij een gesprek met een professional het eerste uur gratis.
 • Makelaar met extra aandacht
  Deze makelaar kan u niet alleen helpen met de aan- of verkoop van een huis, maar helpt u ook met alle zaken eromheen, zoals de verhuizing of het in orde maken van alle aansluitingen. Door de extra persoonlijke aandacht is er veel oog voor details.
 • Administratieve en praktische hulp
  Een professional organizer kan helpen bij het opruimen en ordenen van spullen en administratie, voor meer rust en overzicht. Als lid krijgt u 10% korting op het tarief.
 • Uitvaart als herinnering
  Niet op alle plekken is apparatuur aanwezig om de uitvaart vast te leggen. Gelukkig kunt u dit dan inhuren. Ook een film maken over het leven van een persoon hoort tot de mogelijkheden. Als lid krijgt u 10% korting.
 • Korting op uw Viva! Ledenpas
  Viva! is een organisatie die zich richt op wonen, welzijn en zorg in de directe leefomgeving. Als lid van ons, krijgt u bij Viva! een korting op het jaarlidmaatschap.
 • Mantelzorg
  MantelzorgNL is een vereniging van en voor mantelzorgers. Omdat het Steunpunt voor Leden hier lid van is, kunnen zij alle informatie met u delen.
 • Ondersteuning bij rouw en verlies
  Begeleiding als u vastloopt in het rouwproces. Als lid krijgt u een gratis kennismakingsgesprek.

Dit is maar een korte omschrijving van alle diensten. Meer informatie vindt u op de pagina Diensten voor leden. Maar u kunt natuurlijk ook bellen met het Steunpunt voor Leden via 075-8200210 (op werkdagen tussen 10.00-14.00 uur).

Filed under: Nieuwsbrief

Uitvaartverzorging 2020

In ons ledenmagazine van dit voorjaar hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken tijdens een uitvaart in coronatijd. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels weer wat versoepeld, hoewel het nog even afwachten is wat er gaat gebeuren tijdens de “tweede golf” waar we nu inzitten.

Op dit moment is de belangrijkste maatregel waar wij mee te maken hebben de 1,5 meter afstandsregel. Dit betekent dat op veel locaties minder mensen bijeen kunnen komen dan normaal. Ook bij huisbezoeken mogen niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Mocht u ermee te maken krijgen in deze tijd: uw uitvaartbegeleider zal u uiteraard precies vertellen waar u aan toe bent en op welke locatie welke regels gelden.

Wat in deze periode nog belangrijker is dan anders, is dat u duidelijk vertelt wat u graag zou willen. Veel mensen hebben wensen die ze niet uit durven spreken omdat ze bang zijn dat het niet mogelijk is, maar wij zoeken graag samen met u naar mogelijkheden om uw wensen zo goed mogelijk in te vullen.

Filed under: Nieuwsbrief

Wist u dat

 • Wij voor u adressen kunnen printen op de enveloppen van de rouwkaarten?
 • U een wensenlijst kunt invullen via onze website? En dat u deze steeds kunt aanpassen als uw wensen veranderen?
 • Wij dit jaar in Zaandam 90 jaar bestaan? Helaas konden we er door alle coronamaatregelen niet uitgebreid aandacht aan besteden; dat hopen wij volgend jaar alsnog te kunnen doen!
 • Wij een “levende kist” verkopen? Misschien heeft u er iets over gezien bij het Journaal. Deze kist is gemaakt van het wortelnetwerk van paddenstoelen. Zodra het weer in de grond komt, komt het langzaam weer tot leven en helpt het bij de vertering. Heel bijzonder en milieuvriendelijk. Op onze website leest u er meer over.
Filed under: Nieuwsbrief