Auteur: zuurstof_admin

‘Koffiedrinken met de notaris’ dinsdagavond 26 september in Zaandam

Veel mensen hebben vragen over uitvaart en erfrecht. Toch is de drempel om naar een uitvaartonderneming of een notaris te gaan soms best hoog. Daarom organiseren wij in een informele sfeer, onder het genot van een kopje koffie, een bijeenkomst waarin u vragen kunt stellen aan de notaris en een medewerker van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond.

Ledenconsulent Mariska van Aarst en Notaris ten Brinke van Notariskantoor Ten Brinke vertellen u onder andere meer over:
– Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament
– Wie erft er van mij als ik geen testament heb
– Hoe kan ik mijn uitvaartwensen vastleggen

De bijeenkomst vindt plaats in het uitvaartcentrum van Associatie & IJmond DELA aan de Jan van Scorelstraat 9 te Zaandam, van 19.00-21.00 uur. De toegang is gratis

Filed under: Uitgelicht

Op eigen benen

Piet Oudega

Een heel oud Grieks raadsel luidt: welk schepsel loopt ’s ochtends op vier benen, ’s middags op twee benen en ’s avonds op drie? Het antwoord is: de mens. Hij of zij begint het leven kruipend op twee handen en twee benen, loopt daarna rechtop op twee benen en eindigt met een wandelstok als derde been. U begrijpt: de oude Grieken kenden de rollator nog niet, maar de verschillende levensfasen kenden ze heel goed.

Ook voor onze coöperatie breekt nu een nieuwe levensfase aan. Als aandeelhouder waren wij – samen met medeaandeelhouder DELA – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf Uitvaartzorg Associatie & IJmond. Een bedrijf dat wij in een ver verleden zelf hadden opgericht. Per 1 januari van dit jaar zijn onze aandelen overgegaan naar DELA en kunnen wij ons volledig concentreren op onze rol als uitvaartvereniging.

In het vorige ledenmagazine heb ik al beschreven dat ook na deze verandering de voordelen van het lidmaatschap van onze coöperatie overeind blijven. Onze dertigduizend leden houden recht op korting op de uitvaart, op korting voor verschillende diensten rond het levenseinde en, wellicht het belangrijkste, op de service van onze ledenconsulent Mariska van Aarst. Elders in dit magazine vindt u daar een overzicht van.

Ons bestuur staat nu voor de taak om de service voor onze leden verder uit te breiden. Dit eerste jaar op eigen benen zijn er ook allerlei praktische zaken die de aandacht vragen. Er gaat nog veel energie zitten in de overgang van aandeelhouder, verbonden aan een uitvaartonderneming, naar zelfstandige vereniging. We gaan de website updaten, de administratie aanpakken en een nieuwe vorm zoeken voor de PR. Ook moeten we nog ontdekken hoe de samenwerking

met DELA in de praktijk vorm kan krijgen. Maar ons bestuur heeft er zin in. Wij zijn de grootste uitvaartvereniging in ons land en willen voor onze leden graag ook de beste zijn. Als u ons daarbij als lid van de ledenraad wilt helpen waarderen wij dat zeer. Elders in dit magazine vindt u daar een artikel over. Ik hoop van harte dat u dit als een uitnodiging wilt beschouwen!

Piet Oudega,
Voorzitter

Activiteitenoverzicht

De aankomende periode zijn er weer een tweetal bijeenkomsten met de notaris georganiseerd. In een informele setting en onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers wordt uitleg gegeven over het testament, het levenstestament en welke zaken u nu al kunt bespreken rondom uw uitvaartwensen. Er is voldoende tijd om uw vragen te stellen. Deelname is gratis, wel is het noodzakelijk om u aan te melden. Aanmelden kan telefonisch op 0800-0375 of per mail: steunpunt@uitvaartvereniging.org

Dinsdag 20 juni, 19.00 uur
Koffiedrinken met de notaris – Heemskerk

Dinsdag 26 september, 19.00 uur
Koffiedrinken met de notaris – Zaandam

Filed under: Nieuwsbrief

De Vraagbaak

De Vraagbaak

Opgewekt komt het echtpaar binnen. ‘Klopt het inderdaad dat we bij u terecht kunnen met allerlei vragen? We hebben geen afspraak, ik hoop dat dat geen probleem is?’ vraagt de dame. Ik stel ze gerust en na het inschenken van een vers kopje koffie vraag ik wat ik voor ze kan betekenen.

Graag willen ze weten of ze met hun verzekering een vergoeding krijgen wanneer ze voor een graf op een natuurbegraafplaats kiezen. Er komt een dikke ordner op tafel waarin, onder andere, de papieren van de verzekeraar zitten. Omdat elke verzekering een andere dekking heeft, is het verstandig dit op voorhand uit te zoeken. In dit specifieke geval zal de verzekeraar een bijdrage leveren aan de kosten maar niet 100% vergoeden. Omdat ik ook oude polissen zie, zoeken we meteen uit bij welke verzekeraar deze nu zijn onder gebracht en vragen we de actuele overzichten op.

Dan vertelt meneer dat hij zich zorgen maakt over hun administratie. Hij wijst naar de dikke ordner “daarvan heb ik er thuis nog veel meer”. Doordat ze niet goed weten wat er wel of niet bewaard moet worden, hebben ze zelden wat weggegooid. “En nu zien we door de bomen het bos niet meer”. Zijn vrouw verzucht nog “en dan weet jij nog redelijk goed wat in welke map zit, ik zou het allemaal niet kunnen vinden als jij er niet meer bent”. Ik vertel hen dat wij goede ervaringen hebben met Marianne Winter van The Organizing Company. Door haar ervaringen kan zij in korte termijn het overzicht terugbrengen. En omdat ze lid zijn van de uitvaartvereniging kunnen zij gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek krijgen. Mochten ze dan gebruik willen maken van haar diensten dan krijgen als lid nog 10% korting. Na een korte blik over en weer volgt een kordate beslissing: “Maakt u maar een afspraak voor ons”.

Na een korte rondleiding door het uitvaartcentrum gaan ze weer op huis aan met het mooie vooruitzicht straks weer een overzichtelijke administratie te hebben.

Inlopen zonder afspraak!

Bij de Vraagbaak kunt u binnenlopen zonder vooraf een afspraak te maken. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van ouder worden, zorg, sociaal welzijn en uitvaartzorg. Maar ook om de (financiële) haalbaarheid van uw uitvaartwensen te bespreken of om gewoon eens een kijkje te nemen in het uitvaartcentrum. De koffie staat voor u klaar.

Purmerend
Elke eerste dinsdag van de maand: Purmerweg 94 van 10.00 – 12.00 uur.

Zaandam
Elke eerste woensdag van de maand: Jan van Scorelstraat 9 van 10.00 – 12.00 uur.

Filed under: Nieuwsbrief

Levensportret

Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond ondersteunt dit jaar onder andere Stichting Levensportret.

Stichting Levensportret, opgericht door Brian de Hond, is op 1 maart van start gegaan en heeft als doel om het levensverhaal vast te leggen van ongeneeslijk zieke mensen. In een persoonlijk gesprek krijg je alle ruimte en tijd om je verhaal te vertellen. Dit verhaal wordt professioneel vastgelegd en wordt zo een blijvende herinnering voor je nabestaanden. Het kan waardevol zijn om op deze manier je levenslessen na te laten aan je (klein)kinderen of je partner blijvend te laten weten hoe diep de liefde zit of anekdotes te herbeleven met vrienden.

Brian vertelt dat er bij binnenkomst soms nog wat nervositeit is. “Is mijn verhaal wel bijzonder genoeg?”. Maar ieder verhaal verdient het om verteld te worden. En als tijdens het gesprek de ontspanning komt en met een lach en een traan herinneringen worden opgehaald is telkens weer duidelijk hoe goed het is dat dit wordt gedaan. Een laatste cadeau aan je dierbaren.

Het Goededoelenfonds financiert 12 portretten.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor een levensportret? Dan kan dat door een mail te sturen naar: goededoelenfonds@uitvaartvereniging.org. Vermeld hierbij je contactgegevens en je lidmaatschapsnummer.

Werving leden ledenraad

Veelal eens per jaar, of zoveel meer als nodig, komt de ledenraad bijeen om zich te laten informeren over het beleid dat het bestuur voert, in te stemmen met voorgenomen besluiten of deze juist af te wijzen. En zeker voor het stellen van kritische vragen aan het bestuur.

De ledenraadsvergaderingen zijn altijd levendig, gezellig en boeiend. Bovendien wordt u financieel beloond voor uw aanwezigheid.

De ledenraad bestaat op dit moment uit 21 leden. Daarmee voldoen wij net aan het in de statuten gestelde minimale aantal leden. Kortom, om onze taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen hebben wij u nodig; als kritische meedenker! Graag komen wij met u in contact om te kijken of het ledenraadslid- maatschap iets voor u is.

U kunt zich kenbaar maken bij ondergetekende.

Gré Noom, secretaris
mm.noom@hetnet.nl

Welkom leden Barbara Zaandam

De uitvaartvereniging Associatie en IJmond kent een lange samenwerking met Begrafenisvereniging Barbara Zaandam. Uitvaartverzorging Associatie & IJmond verzorgde reeds de uitvaarten voor de overleden leden van Barbara Zaandam en de leden van Barbara Zaandam waren ook vertegenwoordigd in onze ledenraad. Deze plezierige samenwerking maakte dat de leden van Barbara, na de opheffing van hun vereniging, bijna allemaal zijn overgestapt naar de uitvaartvereniging Associatie en IJmond. Ook in dit Magazine heten wij u van harte welkom bij de Uitvaartvereniging Associatie & IJmond! Veel leesplezier.

Filed under: Nieuwsbrief

Financiële zorgverlener met grote betrokkenheid

Uitvaartvereniging Associatie & IJmond en Fidinda financiële zorggroep zijn overeenkomen dat Fidinda diverse diensten gaat aanbieden aan de leden van de Associatie & IJmond.

Fidinda is een financiële zorgverlener met grote betrokkenheid. Wij leveren graag iets meer dan andere financiële zorgverleners. Wij nemen uw zorgen uit handen, bieden maatwerk en hebben oog voor u! Fidinda gaat voor de leden van Associatie & IJmond een helpdesk inrichten voor vragen over levenstestamenten, testamenten, regie over de zorg en ondersteuning bij het beheren van uw financiën. U wilt er waarschijnlijk liever niet aan denken, maar het kan voorkomen dat er een moment in uw leven komt dat u niet meer voor uzelf of partner kunt zorgen. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of uw leeftijd. Als u niets hebt geregeld voor zo’n situatie, dan zal de rechter een bewindvoerder of curator benoemen om uw belangen te behartigen. Daarom is het goed om bepaalde administratieve en financiële zaken nu al te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een levenstestament.

Levenstestament

Wanneer u besluit zelf de regie te nemen voordat een dergelijke situatie zal ontstaan, kan een levenstestament met een gemachtigde uitkomst bieden. De door u gekozen gemachtigde zal uw belangen vertegenwoordigen. Fidinda kan de gemachtigde rol op zich nemen. U kunt ook iemand anders als gemachtigde laten benoemen. Fidinda kan dan voor u deze gemachtigde controleren (toezicht).

Ondersteuning bij uw financiën

Wanneer uw partner wegvalt kunnen plotseling problemen ontstaan als de weggevallen partner verantwoordelijk was voor de financiën in het gezin of als de weggevallen partner mantelzorger was. Fidinda kan dan van de achtergebleven partner snel praktische zaken uit handen nemen. Het spreekt vanzelf dat het beter is vooraf afspraken te maken. Dit is niet alleen fijn voor u zelf, maar ook voor uw partner die achterblijft. Fidinda informeert u graag over de mogelijkheden. Als lid kunt u ons dagelijks gratis en geheel zonder verplichtingen bellen of mailen met uw vragen. Het gaat daarbij om vragen van algemene en informatieve aard die, zonder kennis van de specifieke situatie van u als lid, door de Fidinda op eenvoudige wijze kunnen worden beantwoord. Uiterlijk de volgende werkdag heeft u per e-mail antwoord. Een tweede service die wij exclusief voor leden hebben betreft een gratis kennismakingsgesprek. Op de website vindt u de uitgebreide toelichting op de dienstverlening van Fidinda.

– op de foto: Sacha Ros van Fidinda

Diensten voor Leden

Leden van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond kunnen een beroep doen op Diensten voor Leden. Wij kunnen u diensten bieden die wij zelf verzorgen en wij hebben ook unieke afspraken gemaakt met professionele dienstverleners die speciale voorwaarden hanteren.

Diensten voor Leden

Filed under: Nieuwsbrief

Leven in reservetijd: ontroerend, rauw en eerlijk

Ingeborg van Beek overleden 11 oktober 2022

Het leven van Ingeborg van Beek komt compleet op zijn kop te staan als er in 2013 een kwaadaardige hersentumor bij haar wordt ontdekt. Er begint een emotionele rollercoaster van onderzoeken en een risicovolle operatie terwijl verdriet, onzekerheid en angst elkaar afwisselen. Ingeborg haalt tegen de klippen op alles uit het leven.

Op ontroerende, rauwe maar ook enorm geestige wijze vertelt Ingeborg over wat zij deed toen ze wist dat ze niet oud zou worden. Over haar ziekteproces, haar scheiding, de spirituele zoektocht naar de zin van het bestaan (en het aangekondigde einde daarvan), maar ook over moeder zijn, daten, skydiven, therapiesessies en haar drang om nog steeds vol overgave te leven, ook al is er altijd die tikkende tijdbom. Een aangrijpend én geestig boek over leven in reservetijd, dat elke lezer zal ontroeren en aan het denken zal zetten over het belang van leven in het nu.

Zou u graag dit boek willen lezen, stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar steunpunt@uitvaartvereniging.org. Onder de inzendingen worden twee exemplaren verloot.

– Op de foto: Ingeborg van Beek, overleden 11 oktober 2022


Soms krijg je een boek onder ogen wat zo veel met je doet, dat je dit graag met anderen deelt. Na het lezen van het boek Levenslef van Ingeborg van Beek voelde ik eens te meer hoe belangrijk het is om in het hier en nu te leven. Dat kleine dingen een groot verschil kunnen maken.
Mariska van Aarst, ledenconsulent

Wist u dat…

  • Wanneer u de uitvaartorganisatie belt, u vanaf nu wordt doorverbonden met DELA
  • Wist u dat u onze ledenconsulent Mariska het beste kunt bereiken via de mail: steunpunt@uitvaartvereniging.org
  • We druk bezig zijn onze website een eigentijdse uitstraling te geven
  • We dit jaar o.a. een lezing hebben gegeven voor een ouderenbond én voor een groep studenten. Wellicht een idee om ook bij uw vereniging, vriendengroep of club te organiseren?
  • U het laatste nieuws op onze website vindt en ook op Facebook en Instagram
Filed under: Nieuwsbrief

Hospice Het Tij, een tweede hospice in Zaanstad

Stichting Hospice Zaanstreek opende in 2008 Hospice de Schelp, in een historisch Zaans huis met 4 zorgplaatsen in Krommenie, het noorden van de stad. De vraag naar hospicezorg, een thuisvervangende omgeving voor terminaal zieken, neemt toe en in hospice de Schelp konden inmiddels jaarlijks zo rond de aanvragen voor 40 opnames niet gehonoreerd worden. De meeste mensen willen de laatste levensfase het liefst thuis in hun eigen omgeving zijn, maar dat vraagt veel van alle betrokkenen en soms is de intensieve verzorging thuis niet meer op te brengen. Huisartsen en ook het Zaans Medisch Centrum meldden dat uitbreiding van hospicezorg in een tweede hospice, liefst in het zuiden van de stad, wenselijk was.

Voor het bestuur van de stichting was dit een grote uitdaging, met onzekerheden: een overspannen huizenmarkt, minimaal 60 vrijwilligers geïnteresseerd krijgen, opleiden enz. De zoektocht naar een geschikt pand startte in 2021 en in april 2022 kwam een grote bungalow in bezit waarin 5 zorgkamers gerealiseerd konden worden. Een prachtige locatie aan een park in Zaandam-zuid. Een grote verbouwing moest in gang gezet worden, in de tijd dat aannemers volle portefeuilles hadden én materialen veelal niet snel leverbaar waren.

Er werden werkgroepen gevormd én ervaring was al opgedaan in 2007 voor de Schelp. Wat bijzonder is (óf het kan bijna gebruikelijk genoemd worden), is dat het Zaanse bedrijfsleven volop inspringt voor maatschappelijke projecten. Waar bij de realisatie van het eerste hospice nog veel inhoudelijke uitleg nodig was over deze zorgvoorziening, openden zich nu direct vele deuren. Het “om niet” of “bijna om niet” van veel partijen, materieel en immaterieel, werd als een warme deken over Het Tij uitgespreid. Ook donaties van vele fondsen, waaronder het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond, ondersteunden de totstandkoming van Het Tij.

Mediapubliciteit leverde voldoende vrijwilligers (voor de zorg, de keuken, de administratie, de tuin) op om te starten. De cursussen voor de zorgvrijwilligers startten. Zorgaanbieder Evean, die de 24-uurs verpleegkundige zorg levert, had veel sollicitanten om een vast verpleegkundig team samen te stellen. Twee ervaren coördinatoren bereidden zich voor op de dagelijkse leiding.

Het is gelukt! Met inzet van velen opende in het weekend van 14/15 januari j.l. Hospice Het Tij de deuren. De belangstelling was groot, ook uit de regiogemeenten. Nu, 3 maanden na de opening kan met voldoening vastgesteld worden dat er een grote behoefte is aan de warme, huiselijke en persoonlijke zorg in de twee hospices met totaal 9 bedden en er sprake is van een hoge bezetting!

Filed under: Nieuwsbrief